Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

По каква програма се обучават децата в детската градина?

Децата от всички групи в детската градина се обучават по програма "Приятели" на издателство "Анубис", която е одобрена от Министерството на образованието и науката.

 

Вече 20 години Издателска къща "Анубис" заедно със своите автори твори в областта на българското образование и култура. От 1992 г. приоритет в политиката на "Анубис” е издаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература. Издателството публикува разнообразна гама от учебници и учебни помагала за деца, ученици и учители от всички възрастови групи. Над 300 водещи учени, университетски преподаватели и методисти по отделните учебни предмети, запознати с европейските и световните практики в образованието, учители с голям опит в преподаването и възпитанието, изтъкнати художници и дизайнери са част от авторския екип.
Всеки образователен продукт е насочен към стимулиране на познавателната активност, към личното участие, към мотивацията и напредъка в обучението на всяко дете и ученик. Учебниците и учебните помагала са структурирани така, че да водят до реални резултати в обучението, да подготвят кадри, конкурентноспособни на общия европейски пазар на труда. Издателството реагира своевременно на всички промени от страна на образователното министерство, като своевременно издава учебна литература, напълно съответстваща на актуалните изисквания – като форма и като съдържание.

 

Източник: http://anubis.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8?edition=25

 С грижа, за Вашите деца!

twitter