Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Как протича логопедичната терапия?

Обадете се, за да си запишете час за диагностичен сеанс или консултация с родители - 0888 813 532 – в работно време.

Диагностичната процедура включва набор от тестови методики, предназначени за съответната възраст и проблем, и може да продължи 1, 2 или 3 часа, в зависимост от комплексността на комуникативното нарушение. Диагностиката включва и разговора с родителите. Желателно е да присъстват и двамата родители, особено при деца с по-тежки проблеми в развитието.

 След поставянето на логопедичната диагноза, логопедът изготвя перспективен план за работата с детето, който представлява набор от материали, събрани в индивидуална папка. Тази папка е учебника на Вашето дете. То работи в нея на логопедичните сеанси и като домашна работа. Материалите в нея са индивидуални, и се разработват специално за Вашето дете, спрямо неговите възможности и потребности.

Сеансите са индивидуални.

Продължителността им е 1 астрономичен час, а броят на сеансите през седмицата се определя в зависимост от нуждите на детето и желанието на родителите.

След всеки сеанс работата и домашните упражнения се обсъждат с родителя и се дават насоки и препоръки.

Това, с което може да се похвали нашият специалист, е уникалният индивидуален подход към всяко дете в зависимост от неговите нужди и интереси.

Продължителността на работата до постигането на корекция се определя от множество фактори – сложността на нарушението, мотивираността на детето и семейството, познавателните способности, тренировките през останалото време от седмицата. Но родителите трябва да са наясно, че логопедът няма вълшебно хапче или хапчета. Езиково-говорните навици са сложно организирани процеси, които изискват време, усилия и тренировки, за да се коригират или изградят.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter