Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Кога да потърсим логопед?

Кога е нужно да се консултирате с логопед:

 • Когато забелязвате, че детето Ви изговаря неправилно някои звукове или цели звукови групи. Тогава речта му е неправилна, неразбираема, а в училищна възраст може да се отрази и на усвояването на писането.

 

 • Когато детето Ви не проговаря като своите връстници или е проговорило твърде късно – след третата година. Много семейства игнорират важността на началото на проговарянето и се доверяват на думите „Ще се оправи като порасне.” А всъщност, езиковото развитие има своите сензитивни (най-благоприятни за напредък) периоди в ранна детска и предучилищна възраст, които не бива да се изпускат. Последствията са трайни, засягат цялостното интелектуално развитие и водят до сериозни затруднения в училищна възраст.
 • Когато детето Ви говори неравномерно – повтаря срички или отделни звукове в думата, затруднява се да започне своето изказване, говори прекалено бързо или прекалено бавно, избягва речева комуникация поради тези причини или пък говори твърде много, накъсано, неравномерно и неразбираемо.
 • Когато детето Ви е родено с вродени аномалии на речевите органи.
 • Когато е нарушена мелодиката на речта на детето под влияние на хипертрофирали сливици или след тяхното оперативно отстраняване.
 • Когато детето Ви след три, три и половина години не подрежда правилно думите в изреченията, размества сричките на думите, не усвоява повече думи, а употребява една и съща дума с повече значения, говори „забавно”- по бебешки или не успява да обясни това, което иска да каже, а предпочита да посочи с жест.
 • Когато се съмнявате, че детето не разбира голяма част от думите и изразите, не осъзнава връзките между нещата от бита и природата, не умее да изпълни Вашата поръчка, не се вслушва и не посочва картинките в книжките, независимо че е възможно да повтаря правилно и дори да заучава твърде добре цели фрази и изрази без да ги употребява в подходящото време, място и контекст.
 • Когато в семейството се говори на два езика.
 • Когато детето има затруднения при усвояването на грамотността и математическите операции.
 • Когато педагозите Ви алармират за проблемно поведение в клас, което е свързано и с успеваемостта му по различните предмети.
 • Когато детето е „неуправляемо”, има епизоди на гневни или тревожни изблици, не успява да се задържи на едно място, не се заиграва с определена играчка за повече от няколко секунди, или „зацикля” в една определена стереотипна игра, не се интересува от книжки с картинки и приказки, не задава въпроси и не търси отговори.
 • Когато искате да насочите детето си към определена сфера на изява – пеене, журналистика, учителска професия и други, които са свързани с правилна артикулация и дикция.

Кои са диагнозите, които обикновено са обект на логопедичната терапия:

 • Артикулационни нарушения – неправилно произнасяне, липса или замяна на звук или група от звукове, размяна местата на звуковете в думите;
 • Дисфазия на развитието;
 • Заекване, запъване и нарушения на темпа и ритъма на речта - при деца и подрастващи;
 • Ринолалия;
 • Специфични езикови нарушения;
 • Билингвизъм (езикови затруднения при деца в двуезична среда);
 • Дислексия, дисграфия, дискалкулия (това са специфични обучителни трудности в четене, писане, смятане);
 • Хиперактивен синдром с дефицит на вниманието;
 • Всички прояви, набедени или доказани от специалист като аутистично поведение;
 • Интелектуална недостатъчност;
 • Дизартрия.

 

 С грижа, за Вашите деца!

twitter