Новини

kids read

Актуално

Юбилеен национален научен форум с наше участие

Споделяме участието си в Юбилейния национален научен форум с международно участие "140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти", който се състоя в СУ "Св. Климент Охридски".
Доклад, презентация и видео със споделени практики от ЧДГ "Доверие" на тема "Докато играем, можем всичко да узнаем - учене и игра чрез конструиране", представиха учителите Боянка Генова и Камелия Игнатова.
С гордост споделихме опита си по иновативната програма, която се основава на работа с конструкторите на LEGO Education.
Докладът е публикуван в Юбилейния сборник, посветен на събитието.
Линк към презентацията: https://docs.google.com/.../1q4M.../edit...

 С грижа, за Вашите деца!

twitter